fbpx

Последвай ни във Facebook и Instagram! 💙

0

Политика за поверителност

на petfriendly.bg

Въведение

Настоящата политика на PetFriendly.bg за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни. Тази политика е неизменна част от Общите Условия за ползване на сайта.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, на страницата Контакти можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете.

Важно е да знаете, че:

  • Използвайки платформата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.Моля, ако не сте съгласни с условията описани тук, да спрете да използвате сайта PetFriendly.bg
  • Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.

 

Понятия

Дружеството или Администраторът: PetFriendly.bg.

Лични данни: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Обработване на лични данни: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

Субект на лични данни: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

Платформата: сайтът на PetFriendly.bg

Партьори : юридически или физически лица, сключили партньорство с PetFriendly.bg и налични в нашия Каталог

Допълнителни понятия са разяснени в Общите Условия за ползване на сайта.


Политика за поверителност

На тази страница сме описали как ние от PetFriendly.bg използваме и обработваме вашите лични данни. Моля, ако не сте съгласни с условията описани тук, да спрете да използвате сайта PetFriendly.bg.

1. Лична информация, която събира PetFriendly.bg

Събираната от нас лична информация може да бъде най-често имейл адрес или телефонен номер. Те биха ни били необходими, в случай че предявите жалние да се запишете за нашия бюлетин или да изпратите запитване до PetFriendly.bg или наш Партньор. Освен това, ние събираме информация за IP адресите, от които се извършват действия на сайта. Това може да включва история на ползването на сайта, информация за вида устройството, с което посещавате сайта, използвания от вас браузър и някои други.

2. Как събираме лични данни?

Личните данни от нашата платформа се събират най-често чрез: онлайн формуляри, и-мейл формуляри, бисктвитки (cookies), уебсайт аналитични инструменти, анкети или форми за контакти.

3. Защо събираме и използваме тези данни?

Вашите данни се събират и използват по няколко причини. Една от тях е, за маркетингови дейности – да можем да ви даваме информация за най-подходящите за вас предложения в Каталога ни. Друга причина да използваме тези данни е да анализираме действията на потребителите на сайта и благодарение на тази информация да го подобряваме. Данните, които събираме при изпращане на запитвания са необходими, за да можем да осъществим (ние или наш Партньор) връзка с потребителя, както и за да можем да я предоставим на упълномощени органи, когато я изискват от нас.

4. Споделяне на вашите данни с трети лица

PetFriendly.bg не споделя вашите лични данни с трети лица, освен когато потребителите не са предварително информирани за това или това се налага поради законова разпоредба. Ние работим с рекламни платформи, социални мрежи и други партньори, чийто код, интегриран на сайта е възможно да събира данни за вашето използване на сайта PetFriendly.bg.

5. Период на съхранение на вашите данни

Данните, които събираме за потребителите на сайта се изтриват най-късно две години след последната активност на потребителя на сайта PetFriendly.bg.

6. Права над съхраняваните данни

Имате следните възможности за контрол над личните данни, които сме събрали и съхраняваме за вас:

  • Имате възможност да получите копие от личните данни, които съхраняваме с цел да ги разгледате, както и да ги проверите и да поискате корекция
  • Можете да ни информирате за промени по вашите лични данни
  • Можете да поискате да изтрием личните данни, които съхраняваме
  • Можете да поискате да изпратим личните ви данни на трета страна

Ако желаете да се възползвате от някое от тези свои права ни пишете чрез формата за контакти на сайта или на имейл адрес info@petfriendly.bg.

7. Кой е отговорен за обработването на лични данни в PetFriendly.bg?

Отговорник за обработването на лични данни e PetFriendly.bg и други софтуери, с които работим.

8. Сигурност на личните данни

От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп и разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.

Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудване и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

9. Услугите, предоставяни от Платформата, са предназначени за лица, навършили 18 години.

Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне към Администратора на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате Платформата ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

10. Използване на бисквитки

Сайтът на PetFriendly.bg, както и използвани от тях външни услуги, предоставяни от трети страни, използват бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния документ – Политика за бисквитките.

11. Заключителни разпоредби

  • Повече информация за начина на работа на Платформата можете да намерите в Общите Условия за ползване на сайта, от които Настоящата политика е неизменна част.
  • Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Изпрати запитване за резервация в Политика за поверителност:

* Попълването и изпращането на тази форма НЕ е резервация, а запитване за наличност за избраните от вас дати и брой гости. Екипът на Политика за поверителност ще се свърже с вас възможно най-скоро и ще отговори на вашето запитване.